Treci la categoria produselor Treceți la coș Treceți la navigare

Termeni și Condiții

Forcamping s.r.o.

cu sediul în Praga 18 - Letňany, Veselská 699, cod poștal 199 00

numărul de identificare: 24295825

înregistrat în Registrul Comercial prevăzut de Tribunalul Municipal din Praga, dosar C 194007

pentru vânzarea de mărfuri prin intermediul unui magazin on-line, aflat pe internet la adresa www.4camping.ro

Persoana responsabilă: Ing. Peter Burian

 

1. Prevederi introductive

1.1. Acești Termeni și Condiții (denumiți în continuare "Termeni și Condiții") ai companiei ForCamping s.r.o., cu sediul social la Veselská 699 , 199 00 Praha 18 - Letňany, număr de identificare: 24295825, înregistrată în Registrul Comercial de la Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C 182138 (denumit în continuare "Vânzător") reglementează în conformitate cu prevederile Secțiunii 1751 (1) din Legea nr. 89/2012 Coll, Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare "Contract de cumpărare") încheiat între Vânzător și Cumpărător prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe web site-ul   www.4camping.ro  (denumit în continuare "Magazin online").

1.2. Cumpărătorul este fie Cumpărător-consumator în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor (denumit în continuare "Cumpărător-consumator"), fie Cumpărător-antreprenor care acționează în cadrul activității sale comerciale la încheierea și executarea contractului (denumit în continuare "Cumpărătorul-antreprenor"). Cumpărătorul-consumator și Cumpărătorul-antreprenor sunt denumiți în continuare "Cumpărător".

1.3. Prevederile din Termeni și condiții  sunt parte integrantă a Contractului de achiziție. 1.4. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba română.

1.4 Vânzătorul poate modifica sau completa formularea Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care apar în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

2. Contul de utilizator

2.1  Pe baza înregistrării efectuate de către Cumpărător pe Site-ul web, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Cumpărătorul poate comanda produse prin interfața sa de utilizator (denumită în continuare„cont de utilizator“). Dacă vă creați un cont de utilizator la noi, puteți beneficia automat și de avantajele 4camping eXtra, pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați pagina web și  regulamentul 4camping eXtra. Dacă interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate comanda produse și fără să se înregistreze direct în magapagina webzinul online.

2.2. La înregistrarea pe site-ul web și la comanda de produse, Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile în mod corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator ori de câte ori acestea se modifică. Informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și atunci când comandă produse vor fi considerate corecte de către Vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4 Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special în cazul în care Cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator pentru mai mult de 12 luni sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile) sau încalcă regulamentul 4camping eXtra.

2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

3. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

3.1. Toată prezentarea produselor plasate în magazinul online are caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste produse. Dispozițiile articolului 1732 alineatul (2) din Codul civil nu se aplică.

3.2. Magazinul online conține informații despre produse, inclusiv prețurile produselor individuale. Prețurile produselor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în magazinul online.

3.3. Magazinul online conține, de asemenea, informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării produselor sunt valabile numai în cazul în care produsele sunt livrate pe teritoriul României.

3.4 Pentru a comanda produse, cumpărătorul completează formularul de comandă. Formularul de comandă conține în special informații despre:

produsele comandate (prrodusele care urmează să fie comandate sunt "plasate" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături), modalitatea de plată a prețului de achiziție a produselor, informații despre modalitatea de livrare necesară a produselor comandate și informații despre costurile asociate livrării produselor (denumite în continuare, în mod colectiv, "comandă").

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta orice erori făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către Vânzător făcând clic pe butonul "Comandă plată obligatorie". Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către Vânzător. Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul  confirmă Cumpărătorului prin e-mail că a fost încheiat contractul de cumpărare, la adresa de e-mail a Cumpărătorului indicată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").

3.6 În funcție de natura comenzii (cantitatea de produse, valoarea prețului de achiziție, costurile de expediere estimate), Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita Cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau la telefon).

3.7 Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de Vânzător Cumpărătorului prin poșta electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului.

3.8 Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în orice moment înainte de livrarea produse, în special în cazul în care nu poate livra bunurile cumpărătorului într-un termen rezonabil din motive imputabile unor terți sau în cazul în care bunurile nu mai sunt produse sau livrate, sau în cazul în care devine evident că cumpărătorul a încălcat un contract încheiat anterior cu vânzătorul. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja prețul de achiziție, acesta va fi rambursat.

3.9. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție. Costurile suportate de cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către cumpărător însuși și nu vor fi diferite de tariful de bază.

3.10. Până la expedierea produselor, Cumpărătorul are posibilitatea de a anula comanda prin telefon sau prin e-mail prin intermediul liniei de servicii pentru clienți.

3.11. În cazul în care prețul produselor este incorect (prețul este nejustificat de mic) în magazinul online din cauza unei erori evidente a Vânzătorului, Vânzătorul are dreptul de a corecta eroarea (modifica prețul) chiar și după ce Cumpărătorul a plasat comanda. Cu toate acestea, cumpărătorul trebuie să fie de acord cu corecția. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu corecția, vânzătorul are dreptul de a anula comanda.

4. Prețul mărfurilor și condițiile de plată

4.1. Cumpărătorul poate plăti vânzătorului prețul produselor și orice costuri asociate cu livrarea produselor în temeiul contractului de achiziție în următoarele moduri:

card de credit on line,  numerar sau cu cardul de credit la livrare, la locul specificat de către Cumpărător în comandă;

prin virament bancar în contul Vânzătorului nr. RO13RNCB0090163269280001, (denumit în continuare "contul Vânzătorului");

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului și costurile legate de ambalarea și livrarea produselor în cuantumul convenit. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea produselor.

4.3. În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea produselor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este plătibil în termen de 10 zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.4. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al produselor împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma respectivă este creditată în contul vânzătorului.

4.5. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care nu există o confirmare suplimentară a comenzii de către cumpărător (articolul 3.6), să solicite plata prețului de achiziție integral înainte ca produselor să fie expediate către cumpărător. Nu se aplică articolul 2119 (1) din Codul civil.

4.6. Codurile de reducere asupra prețului produselor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.7 Vânzătorul va emite o factură către Cumpărător. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Vânzătorul emite documentul fiscal - factură către Cumpărător după plata prețului produselor și o trimite în format electronic la adresa electronică a Cumpărătorului.

4.8 În conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, Vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță Cumpărătorului. În același timp, acesta este obligat să înregistreze online vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, atunci în termen de cel mult 48 de ore.

4.10. În cazul ridicării personale a produselor și al plății la magazin, produsele sunt rezervate pentru cumpărător pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare. După această perioadă, comanda este nulă.

5. Retragerea din acordul de cumpărare

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu prevederile articolului 1837 din Codul civil, Contractul de cumpărare pentru livrarea de produselor care au fost modificate conform dorințelor Cumpărătorului, Contractul de cumpărare pentru livrarea produselor perisabile, precum și produse care sunt, dintr-un contract de furnizare de produse care au fost amestecate iremediabil cu alte produse după livrare, dintr-un contract de furnizare de produse în ambalaj sigilat pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare a unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă consumatorul a deteriorat ambalajul original. Gradul de utilizare, de contaminare și de murdărire poate fi luat în considerare la returnare și doar o sumă proporțională va fi rambursată.

5.2 Cu excepția cazului menționat la articolul 5.1 sau a oricărui alt caz în care nu se poate renunța la contractul de vânzare-cumpărare, consumatorul are dreptul de a renunța la contractul de vânzare-cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea produselor , în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, cu condiția ca, în cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare este reprezentat de mai multe tipuri de produse sau de livrarea mai multor piese, acest termen să curgă de la data primirii ultimei livrări de produse. În cazul în care a fost oferit un cadou împreună cu produse, contractul de cadou se încheie cu condiția ca, în cazul în care consumatorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, contractul de cadou încetează să producă efecte în ceea ce privește acest cadou, iar consumatorul este obligat să returneze cadoul împreună cu produsele.

5.3. În cazul retragerii din contractul de achiziție în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, contractul de achiziție se anulează de la bun început. Produsele trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la data retragerii. În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de cumpărare, acesta va suporta costurile de returnare a produselor către vânzător, chiar dacă produsele nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor.

5.5. Consumatorul recunoaște că, în cazul retragerii din contractul de achiziție, consumatorul are dreptul la rambursarea costurilor de expediere doar în cea mai mică sumă oferită.

5.6 În cazul rezilierii contractului în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va rambursa fondurile primite de la Consumator în termen de paisprezece (14) zile de la data rezilierii Contractului de cumpărare de către Consumator. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a restitui prestația furnizată de consumator la returnarea produselor sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu suporte costuri suplimentare. În cazul în care consumatorul renunță la contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile către vânzător.

5.7. Cumpărătorul este răspunzător față de vânzător pentru orice diminuare a valorii produselor care rezultă din manipularea bunurilor, alta decât cea necesară pentru ca acesta să se familiarizeze cu natura, caracteristicile și funcționalitatea produselor.

Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de despăgubire pentru deteriorarea produselor cu cererea de rambursare a prețului de achiziție formulată de consumator. În cazul în care cumpărătorul a aplicat un cupon de reducere (sau o altă reducere) la achiziționarea produselor pentru care se retrage din contract, prețul de achiziție al produselor returnate îi va fi rambursat în proporție cu reducerea aplicată tuturor produselor incluse în aceeași comandă.

5.8.

89/2012 Coll., Codul civil, cu modificările ulterioare.

6. Transportul și livrarea de mărfuri

6.1. În cazul în care metoda de transport este convenită la cererea expresă a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.

6.2 În cazul în care Vânzătorul este obligat, în temeiul Contractului de achiziție, să livreze produsele la locul specificat de Cumpărător în Comanda de cumpărare, Cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare.

6.3 În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a produselor sau în alt mod decât cel specificat în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a produselor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.

6.4. La primirea produselor de la transportator, Cumpărătorul verifică integritatea ambalajului produselor și orice defect, să notifice imediat transportatorul. În cazul unei breșe în ambalaj care indică o intruziune neautorizată în transport, Cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul de mărfuri pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de acesta.

 

7. Drepturi care decurg din executarea defectuoasă

7.1. Drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește drepturile legate de executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările general obligatorii aplicabile (în special de dispozițiile art. 2095-2117 și art. 2158-2174 din Codul civil).

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că la momentul preluării produselor de către cumpărător:

 produsele au caracteristicile convenite între părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura produselor și pe baza publicității efectuate de aceștia,

produsele  sunt adecvate scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,

produsele corespund din punct de vedere calitativ sau al execuției la eșantionul sau la modelul convenit, dacă calitatea sau execuția a fost determinată prin referire la eșantionul sau la modelul convenit, produsele au cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și sunt conforme cu cerințele legale.

7.3. Dispozițiile prevăzute la articolul 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică produselor vândute la un preț mai mic la defectul pentru care s-a convenit prețul mai mic, la uzura cauzată de utilizarea normală a produselor , la un defect al produselor second-hand care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care produsele îl aveau la preluarea lor de către cumpărător sau dacă acest lucru rezultă din natura produselor .

7.4. Cumpărătorul va exercita drepturile de executare defectuoasă la punctele Packeta.ro sau

trimițând-o printr-o firmă de curierat la adresa:

Packeta Romania s.r.l.

4camping.ro ID 94339720

Tel. +40 316 300 402

Strada Virginia Nr. 4

Cod poștal 077096

Dragomirești-Deal,

Ilfov, CTPark A1 Km13

Momentul în care vânzătorul a preluat produsul reclamat este considerat începerea rezolvării reclamației.

7.5. Alte drepturi și obligații  ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de Regulamentul privind reclamațiile vânzătorului.

7A Drepturile rezultate din prestația defectuoasă a cumpărătorului - consumator

 

În cazul în care produsul prezintă un defect, cumpărătorul poate solicita înlăturarea acestuia. Acesta poate, la alegerea sa, să ceară livrarea unui produs nou fără defect sau repararea produsului , cu excepția cazului în care metoda aleasă de înlăturare a defectului este imposibilă sau disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă metodă; acest lucru se evaluează în special în funcție de importanța defectului, de valoarea pe care produsul ar fi avut-o fără defect și de faptul că defectul poate fi înlăturat prin cealaltă metodă fără dificultăți semnificative pentru cumpărător.

Vânzătorul poate refuza să remedieze defectul dacă este imposibil sau disproporționat de costisitor să facă acest lucru, având în vedere în special importanța defectului și valoarea pe care produsul ar fi avut-o fără defect.

Vânzătorul remediază defectul într-un termen rezonabil după ce acesta a fost semnalat, astfel încât să nu cauzeze cumpărătorului inconveniente considerabile, ținând seama de natura obiectului și de scopul pentru care cumpărătorul a cumpărat obiectul.

Vânzătorul trebuie să preia produsul pe cheltuiala sa pentru a elimina defectul.

Cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă sau poate rezilia contractul în cazul în care vânzătorul a refuzat să înlăture viciul sau nu l-a înlăturat în conformitate cu dispozițiile de mai sus, sau dacă viciul apare în mod repetat, sau dacă viciul reprezintă o încălcare semnificativă a contractului, sau dacă din declarația vânzătorului sau din circumstanțe reiese în mod evident că viciul nu va fi înlăturat într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru cumpărător.

Reducerea rezonabilă se determină ca diferență între valoarea bunului fără defect și cea a produsului cu defect primit de cumpărător.

Cumpărătorul nu se poate retrage din contract dacă defectul este nesemnificativ.

În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul îi rambursează cumpărătorului prețul de achiziție fără întârzieri nejustificate după ce a primit articolul sau după ce cumpărătorul i-a dovedit că a expediat articolul.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor în momentul primirii acestora.

8.2 Autoritatea cehă de inspecție comercială, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: https://anpc.ro/en/ este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de achiziție. Platforma online de soluționare a litigiilor, aflată la adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO, poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător în cadrul contractului de vânzare-cumpărare.

8.3. Vânzătorul este autorizat să vândă produse în baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către autoritatea comercială competentă. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.4. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

 

9. Politica de confidențialitate

 

9.1 Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

 

9.1.1. Vânzătorul este înregistrat în registrul de prelucrare a datelor cu caracter personal sub numărul: 00047495.

 

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de reședință, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare, în mod colectiv, "date cu caracter personal").

 

9.3 Cumpărătorul consimte la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor în temeiul Contractului de achiziție și în scopul menținerii contului de utilizator. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul alege altfel, Cumpărătorul consimte, de asemenea, la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul trimiterii de informații și comunicări comerciale către Cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în integralitatea sa, în conformitate cu prezentul articol, nu este o condiție care ar împiedica în sine încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

 

9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale cu caracter personal (în timpul înregistrării, în contul său de utilizator, la plasarea unei comenzi din interfața web a magazinului) în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datelor sale cu caracter personal.

 

9.5. Vânzătorul poate delega prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului unei terțe părți împuternicite. Cu excepția persoanelor care transportă mărfurile, datele cu caracter personal nu vor fi transmise de către Vânzător unor terțe părți fără acordul prealabil al Cumpărătorului.

 

9.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă de timp nedeterminată. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automatizat sau în formă tipărită în mod neautomat.

 

9.7 Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că este vorba de o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

 

9.8 În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau persoana împuternicită de operator (articolul 9.5) efectuează o prelucrare a datelor sale cu caracter personal care este contrară protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrară legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării, acesta poate solicita vânzătorului sau persoanei împuternicite de operator o explicație.

 

9.9 După ce se conectează la contul de utilizator, Cumpărătorul poate modifica și verifica datele sale și poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal, trimițând o cerere la adresa comenzi@4camping.ro

 

 

10. Trimiterea de comunicări comerciale

 

10.1 Protecția datelor cu caracter personal ale clienților noștri este foarte importantă pentru noi. Regulile de tratare a datelor cu caracter personal și regulile de trimitere a comunicărilor comerciale sunt reglementate în politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

10.2 Trimitem comunicări comerciale către clienți care oferă bunuri sau servicii conexe la adresa de e-mail a clientului (comunicări comerciale către clienți). Adresa de e-mail reprezintă date cu caracter personal și este prelucrată în conformitate cu Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în scopul trimiterii de comunicări comerciale pe baza interesului nostru legitim de a promova produsele și serviciile noastre similare. Clientul se poate dezabona de la primirea de comunicări comerciale în orice moment.

 

10.3. Utilizăm așa-numitele cookie-uri care pot fi stocate pe dispozitivul final (fie prin consimțământ, fie pentru a ne proteja interesele legitime). Clientul poate seta preferințele direct pe site-ul nostru.

11. Livrare

11.1 Cumpărătorul poate fi livrat la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificată de către Cumpărător în comandă.

 

Soluționarea litigiilor în materie de consum

 

Reclamații. Asigurăm gestionarea extrajudiciară a reclamațiilor clienților prin e-mail comenzi@4camping.ro și la numărul de telefon +40 359 228 050.

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, cu sediul social în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr. de identificare: 00020869, adresa de internet: https://anpc.ro/en/, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor clienților care decurg din contractul de achiziție. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și client în cadrul contractului de achiziție.

Centrul European al Consumatorilor din Republica Cehă, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: https://anpc.ro/centrul-european-al-consumatorilor/, este punctul de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor).

 

12. Dispoziții finale

12.1 În cazul în care relația stabilită prin contractul de achiziție conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.

12.2 În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei înțeles este cât mai apropiat de cel al dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările aduse contractului de vânzare sau termenilor și condițiilor se fac în scris.

12.3. Vânzătorul are dreptul de a aduce modificări la procedura de reclamații și, în acest caz, îl va notifica pe cumpărător cu mult înainte de data intrării în vigoare a acestor modificări

12.4 Raporturile juridice care nu sunt reglementate de prezentul Regulament privind reclamațiile sunt reglementate de Legea nr. 89/2012, Codul civil, cu modificările ulterioare, și de Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

12.5 Datele de contact ale vânzătorului: adresa de livrare ForCamping s. r. o., Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, adresa de e-mail comenzi@4camping.ro, telefon: +40 359 228 050

 

Adresa pentru trimiterea reclamațiilor

Trimiteți reclamația dumneavoastră cu o descriere a defectului și o chitanță sau o documentație foto la adresa comenzi@4camping.ro

 

Termeni și condiții pentru descărcare:

Termeni și condiții până pe 12.06.2023
Termeni și condiții de la 12.06.2023