Treci la categoria produselor Treceți la coș Treceți la navigare

☃️ Megareduceri la produsele de iarnă -70% Detalii

Termeni și Condiții

Forcamping s.r.o.

cu sediul în Praga 18 - Letňany, Veselská 699, cod poștal 199 00

numărul de identificare: 24295825

înregistrat în Registrul Comercial prevăzut de Tribunalul Municipal din Praga, dosar C 194007

pentru vânzarea de mărfuri prin intermediul unui magazin on-line, aflat pe internet la adresa www.4camping.ro

Persoana responsabilă: Ing. Peter Burian

 

1. Dispoziții introductive

1.1. Aceste condiții de afaceri („Termeni și condiții”) ale societății Forcamping s.r.o., cu sediul în Praga 18 - Letňany, Veselská 699, cod poștal 199 00, având nr. de identificare: 24295825, înregistrată în registrul comercial prevăzut la Tribunalul Municipal din Praga, secția C 182138 („vânzare”) reglementate în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 , al codului civil („codul civil”) drepturile și obligațiile reciproce, ale părților care decurg, sau în conformitate cu contractul de cumpărare („Acordul de Achiziție) reciproc încheiat între vânzător și o altă persoană fizică („cumpărătorul”) prin intermediul site-ului vânzătorului. E-shopul este activ la pagina site-ului <a>www.4camping.ro („pagina site”) prin intermediul interferenței paginei de site („comerț bazat pe web site”).

1.2. Termenii și condițiile de afaceri sunt parte integrantă a contractului de achiziție. Acordul de cumpărare, precum și Termeni și Condiții, sunt redactate în limba română. Contractul de cumpărare, va fi încheiat în limba română.

1.3. Distribuitorul poate completa sau modifica termenii și condițiile de afaceri. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care decurg din perioada de valabilitate a termenilor anteriori ai termenilor și condițiilor de afaceri.

2. Cont de utilizare

2.1. Pe baza înregistrării efectuate de cumpărător, la pagina site-ului, cumpărătorul poate accesa interfața de utilizator. Din interfața sa ca utilizator, cumpărătorul poate efectua comanda bunurilor (mai mult doar „cont de utilizare”). În cazul în care site-ul permite, cumpărătorul poate efectua comanda produsului fără înregistrare, direct din interfața de e-shop.

2.2. La înregistrare pe pagina site-ului, și la comanda de produse, cumpărătorul este obligat să indice corect și cu adevărat toate datele. Datele introduse la contul de utilizator, în caz de modificare, cumpărătorul este obligat, să le actualizeze la orice schimbare. Datele menționate de cumpărător în contul de utilizare și la comandarea produselor, sunt considerate de vânzător ca fiind corecte.

2.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat cu nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu este autorizat să permită folosirea contului său, de un terț.

2.5. Vânzătorul (distribuitorul) poate anula contul dvs. de utilizator, mai ales dacă, contul nu este utilizat de cumpărător, mai mult de 12 luni, sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin din temeiul contractului de achiziție (inclusiv termeni și condiții).

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință că este posibil ca contul său de utilizator să nu fie disponibil în mod continuu, mai ales când se face mentenanța necesară a hardware-ului și software-ului, de către vânzător, sau de un terț.

3. Încheierea Contractului de achiziție

3.1. Toate prezentările mărfurilor plasate în interfața site-ului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri. Prevederile § 1732 alin. 2 al Codului civil nu se aplică.

3.2. E-shopul conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile produselor individuale. Prețul produselor sunt introduse inclusiv cu taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile bunurilor rămân în vigoare atâta timp cât acestea sunt afișate în interfața e-shop-ului.

3.3. Interfața e-shop-ului, include, de asemenea, informații despre costul ambalării și livrării bunurilor. Informațiile privind costurile aferente ambalării și livrării produselor enumerate în interfața e-shopului, sunt valabile numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4. Pentru a comanda bunurile, cumpărătorul va completa formularul de comandă, aflat la pagina e-shop-ului. Formularul de comandă include, în special, informații despre:

3.4.1. bunurile comandate (produsele comandate le „introduce" cumpărătorul în coșul de achiziții electronic al e-shopului),

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de cumpărare a bunurilor, detalii privind metoda de livrare cerută pentru bunurile comandate și

3.4.3. informații privind costurile asociate livrării de bunuri ( în mod colectiv „comanda").

3.5. Înainte de a trimite comanda către distribuitor, cumpărătorul are dreptul să-și verifice și să-și modifice datele introduse, care la comandă le-a introdus, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a identifica și corecta erorile care au apărut la introducerea datelor la comandă. Comanda este trimisă de cumpărător vânzătorului făcând clic pe „Trimiteți comanda". Datele introduse de cumpărător la efectuarea comenzii, sunt considerate de vânzător ca fiind corecte. Vânzătorul, după primirea comenzii, confirmă acest lucru cumpărătorului, prin poșta electronică, la adresa de e-mail a cumpărătorului, specificată la interfața utilizatorului sau la efectuarea comenzii (mai mult doar „adresa electronică a cumpărătorului”).

3.6. În funcție de caracterul comenzii (cantitatea de produse, prețul de achiziție, costurile estimate la transport), vânzătorul are întodeauna dreptul, de a solicita cumpărătorul, pentru confirmare suplimentară (cum ar fi: în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător, ia naștere în momentul în care, vânzătorul primește (acceptă) comada cumpărătorului, iar vânzătorul, la rândul său trimite cumpărătorului prin e-mai acceptul comenzii cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși, aceste costuri nu diferă de cota standardă.

3.9. Până la expedierea produsului, consumatorul poate anula comanda prin telefon sau e-mail prin intermediu liniei pentru clienți.

4. Prețul bunurilor și condiții de plată

4.1. Prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu livrarea produselor în conformitate cu contractul de cumpărare, cumpărătorul poate plăti vânzătorului în următoarele moduri:

 - plata cu card online (nu se accepta plata în rate)

 - în numerar la livrare, la curier

 - prin transfer bancar la contul vânzătorului, nr. de cont fiind: RO13RNCB0090163269280001, (mai mult doar „contul distribuitorului”);

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este, obligat să plătească vânzătorului costul de ambalare și livrarea mărfurilor la prețul convenit. Dacă nu se specifică în mod expresiv altfel, se referă la prețul de cumpărare și costurile asociate cu livrarea de produse.

4.3. În cazul plății în numerar sau în numerar la livrare, prețul de cumpărare se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este valabil termen de 10 zile de la data contractului de achiziție.

4.4. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor dând simbolul variabil de plată. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare, este îndeplinită, în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.

4.5. Vânzătorul are dreptul, în special, în cazul în care Cumpărătorul nu efectuează o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să pretindă prețul integral de cumpărare înainte ca mărfurile să fie expediate Cumpărătorului. Prevederile § 2119 alin. 1 al Codului civil nu se aplică.

4.6. Orice reduceri la prețul bunurilor furnizate de către vânzător, cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.7. Dacă este obișnuit în comerț sau dacă este prevăzut de reglementări legale în general obligatorii, vânzătorul va emite o factură fiscală - factură către cumpărător cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este un plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Document fiscal - vânzătorul emite factură pentru cumpărător, și îi va fi trimisă cumpărătorului, în format electronic la adresa cumpărătorului, după plata prețului bunurilor.

4.8. Potrivit legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță către cumpărător. Totodată este obligat să înregistreze venitul primit la online fiscal; în caz de defecțiune tehnică, cel târziu în termen de 48 de ore.

 

5.5. Retragerea din contractul de vânzare

5.1. Cumpărătorul este de acord că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil al Republicii Cehe
nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare/furnizarea de bunuri (în conformitate cu dorințele cumpărătorului) în următoarele cazuri

  • furnizarea de bunuri perisabile,
  • mărfuri care au fost iremediabil amestecate cu alte mărfuri după livrare,
  • bunuri în ambalaje sigilate dacă consumatorul a îndepărtat ambalajul
  • din motive igienice
  • înregistrări audio /video sau programe pt.calculator dacă s-a deteriorat ambalajul original.
La returul produsului se ia în considerare nivelul de utilizare și va fi rambursată doar valoarea proporțională cu defectul.

5.2. Dacă nu este cazul menționat în art. 5.1 sau un alt caz unde nu este permisă retragerea din contract, cumpărătorul după dispoziția § 1829 alin.1 al codului civil, are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în timp de treizeci de zile (30) zile de la preluarea bunurilor, în cazul în care, obiectul contractului de cumpărare sunt mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, perioada începe de la data ultimei livrări a mărfurilor. Retragerea din contractul de cumpărare, împreună cu bunurile achiziționate, trebuie trimise vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară, la adresa:

Coletăria Packeta Romania s.r.l.

4camping.ro ID 94339720

Strada Virginia Nr. 4

cod poștal 077096

Dragomirești-Deal

Ilfov, CTPark A1 Km13

 

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului în termen de 30 (treizeci) zile de la retragerea din contractul de cumpărare. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul este cel care suportă cheltuielile taxei de transport pentru returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă mărfurile nu pot fi returnate prin traseu poștal obișnuit.

5.5. Cumpărătorul ia la cunoștință că, în cazul retragerii din contractul de cumpărare, vânzătorul are dreptul la rambursarea sumei suportată pentru transportul de marfă, la cel mai mic tarif oferit.

5.6. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și Condiții, vânzătorul va restitui suma primită de la cumpărător în termen de 14 (paisprezece) zile de la retragerea din contractul de cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului suma primită, înainte ca acesta să întoarcă bunurile sau să demonstreze că mărfurile sunt trimise către vânzător.

5.7. Vânzătorul este îndreptățit să fie despăgubit o parte împotriva cererii achizitorului de rambursare a prețului de cumpărare.


5.8. Până la preluarea mărfurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. În acest caz vânzătorul va returna suma achitată cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar în contul specificat de către cumpărător.

5.9. Dacă împreună cu bunurile este furnizat cumpărătorului cadou, contractul de dăruire dintre vânzător și cumpărător, se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de dăruire își pierde valabilitatea, iar cumpărătorul este obligat să ramburseze împreună cu bunurile și cadoul furnizat.

6. Transportul și livrarea mărfurilor

6.1. Dacă modul de transport se negociază în funcție de cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

6.2. Dacă vânzătorul, în conformitate cu contractul de cumpărare este obligat să livreze bunurile în locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3. Dacă, din motive de necesitate a cumpărătorului, este necesar să se livreze mărfurile în mod repetat sau într-un alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor și costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

6.4. La primirea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfurilor și, în caz de orice defect, să informeze transportatorul fără întârzieri nejustificate. În cazul în care ambalajul pachetului este deteriorat și indică deschidere neautorizată a pachetului, cumpărătorul nu este obligat să preia pachetul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri care pot modifica condițiile speciale de livrare a vânzătorului, sunt emise de către vânzător.

7. Dreptul în cazul mărfii defecte

7.1. Drepturile și obligațiile părților cu privire la drepturile din marfa defectă este reglementată de legislația relevantă cu caracter, în general obligatoriu (în special prevederile § 1914 până la 1925, § 2099 până la 2117 și § 2161 până la 2174 al codului civil).

7.2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător pentru ca mărfurile să nu aibă defecte la preluare. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

7.2.1. bunurile au proprietăți pe care părțile le-au negociat și, în absența unui acord, au proprietăți pe care vânzătorul sau producătorul le-au descris sau pe care cumpărătorul le așteaptă în ceea ce privește natura mărfurilor și publicitatea pe care o fac,

7.2.2. mărfurile corespund scopului pentru care vânzătorul indică sau la care bunurile de acest tip sunt de obicei utilizate,

7.2.3. bunurile corespund calității sau performanței eșantionului sau originalului, în cazul în care calitatea sau designul au fost determinate pe baza eșantionului sau original,

7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, gradul și greutatea corespunzătoare

7.2.5. bunurile respectă cerințele legale.

7.3. Dispozițiile prevăzute în art. 7.2. Termeni și Condiiții, nu se aplică în cazul mărfurilor vândute la un preț mai mic, pentru defectul pentru care a fost prețul mai mic negociat, la produsele uzate cu defect cauzat prin utilizare obișnuită, la produsele folosite cu defect care corespunde gradului de uzură sau de rupere, la bunurile la care defecte erau în momentul preluării de către cumpărător sau în cazul în care este evident din natura mărfurilor.

7.4. Drepturile rezultate din conținut defect, își exercită cumpărătorul prin trimiterea acestora la compania FROGMAN s.r.o. prin intermediul

Coletăria Packeta Romania s.r.l.

4camping.ro ID 94339720

Strada Virginia Nr. 4

cod poștal 077096

Dragomirești-Deal

Ilfov, CTPark A1 Km13

Momentul de valabilitate al reclamației, este momentul în care vânzătorul primește produsul reclamat.

7.5. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate în Procedura de Reclamare.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor în momentul primirii.

8.2. Vânzătorul nu este legat de cumpărător prin coduri de conduită în sensul prevederilor din § 1826 alin. 1 lit. e) al codului civil.

8.3. Rezolvarea extrajudiciară a litigiilor de consum din contractul de vânzare, este adecvată Inspecția Comercială Cehă, cu sediul la adr. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, și adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma de rezolvare on-line a litigiilor, este localizată pe adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr, este utilă pentru a rezolva litigiile dintre vânzător și cumpărător cu contractul de vânzare.

8.4. Vânzătorul este autorizat să vândă bunurile pe bază de licență comercială. Controlul licenței este aplicat de biroul competent pentru licențierea comerțului. Supravegherea zonei de protecție a datelor cu caracter personal este efectuată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția Comercială Cehă efectuează, printre altele, într-o măsură limitată, respectarea legii nr. 634/1992 Sb., privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

8.5. Astfel, cumpărătorul își asumă riscul de a schimba circumstanțele în sensul § 1765 alin. 2 al codului civil.

9. Politica de confidențialitate

9.1. Protecția datelor personale ale cumpărătorului, care este o persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 Sb., privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum a fost modificată.

9.1.1. Vânzătorul este înregistrat în registrul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu numărul: 00047495.

9.2. Cumpărătorul este de acord să proceseze aceste date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite colectiv "date cu caracter personal").

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător, în scopul realizării drepturilor și obligațiilor contractuale și în scopul menținerii contului de utilizator. În cazul în care cumpărătorul nu alege altă opțiune, acesta este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul de a trimite informații și mesaje comerciale către cumpărător. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime, reiese din prezentul articol, că nu este o condiție care în sine ar face imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.

9.4. Cumpărătorul ia la cunoștință că este obligat să-și introducă datele personale (atunci când se înregistrează în contul său de utilizator sau când comandă de pe interfața site-ului) în mod corect și sincer și că este obligat să informeze vânzătorul cu privire la orice schimbare a datelor sale personale fără întârzieri nejustificate.

9.5. Vânzătorul poate autoriza o parte terță să proceseze datele personale ale cumpărătorului, ca procesor. Pe lângă persoanele care transportă mărfuri, datele cu caracter personal nu vor fi transmise terțului de către vânzător fără consimțământul prealabil al cumpărătorului.

9.6. Datele personale vor fi procesate pe o perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate electronic într-un mod automat sau într-o formă tipărită într-o manieră neautomatizată.

9.7. Cumpărătorul confirmă faptul că datele personale furnizate sunt exacte și că a fost informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.

9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau procesorul (viz art. 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal contrar protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrar legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte cu privire la în scopul procesării acestora, poate să:

9.8.1. ceară explicații vânzătorului sau procesorului.

9.9. Cumpărătorii pot schimba și inspecta datele după conectarea la contul de utilizator, solicitând eliminarea informațiilor personale prin trimiterea unei solicitări la email comenzi@forcamping.ro.

10. Trimiterea de mesaje comerciale

10.1. Cumpărătorul acceptă să primească informații referitoare la bunuri, servicii sau despre firma vânzătorului la adresa de e-mail a cumpărătorului și este de acord să primească comunicările comerciale de la vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului.

11. Livrare

11.1. Mesajele comerciale, cumpărătorul poate obține la adesa electronică poștală menționată în contul de utilizator sau specificată de cumpărător la efectuarea comenzii.

12. Dispoziții finale

12.1. În cazul în care relația contractului de achiziție include un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu afectează drepturile consumatorului în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii.

2.2. Dacă orice prevedere a Termenilor de afaceri este nevalidă sau ineficientă sau dacă se întâmplă, în loc de clauze nevalabile, o dispoziție va fi executată în măsura în care scopul clauzei nevalabile este cât mai aproape posibil. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările la contractul de vânzare sau condițiile de afaceri necesită o formă scrisă.

12.3. 12.3. Informatii de contact ale distributorului:

adresa pentru retur

Coletăria Packeta Romania s.r.l.

4camping.ro ID 94339720

Strada Virginia Nr. 4

cod poștal 077096

Dragomirești-Deal

Ilfov, CTPark A1 Km13

adresa poștii electronice comenzi@4camping.ro, telefon +40 373 769 883.

Adresa pentru reclamații

trimiteți reclamația cu descrierea defectului și factura sau foto-documentare la:

 

Coletăria Packeta Romania s.r.l.

4camping.ro ID 94339720

Strada Virginia Nr. 4

cod poștal 077096

Dragomirești-Deal

Ilfov, CTPark A1 Km13