Treci la categoria produselor Treceți la coș Treceți la navigare

Nu mă interesează reducerile și promoțiile, vreau să ascund bara.

Procedura de reclamație

I. Dispoziții generale

Procedura de reclamație este parte integrantă a Termenilor și Condițiilor Generale de comerț a societății Forcamping s .r.o, cu sediul în Praga 9, Veselska 699, Praha 18-Letnany, cod poștal 199 00, nr. de identificare: 24295825, înregistrată în Registrul Comercial al Tribunalului Municipal din Praga, Secțiunea C 194 007, descrie modul de procedare la reclamația bunurilor achiziționate de la vânzător. Sediul vânzătorului nu este pentru comunicare sau pentru corespondență, viz contacte.  


Cumpărătorul este obligat să se familiarizeze cu Procedura de Reclamație și cu Termeni și Condiții Generale înainte de a comanda bunurile.

Prin încheierea contractului de cumpărare și prin preluarea bunurilor de la vânzător, cumpărătorul este de acord cu această Procedură de Reclamație.
 
Definițiile termenilor din această procedură de reclamație au prioritate față de definițiile din Termeni șii Condiții Generale. Dacă această procedură de reclamație nu definează vreun termen, se înțelege, în sensul în care este definit în Termeni și Condiții Generale. În cazul în care nu este definit nici acolo, se înțelege, în sensul folosit de lege.

Ca document de garanție (carte de garanție), emite Forcamping, o factură de achiziție pentru fiecare produs cumpărat (chitanță sau factură - mai mult cartea de garanție) cu toate datele necesare impuse de lege pentru a aplica garanția (inclusiv numele mărfii, garanția, prețul, cantitatea, seria număr).

Dacă este necesar, în ceea ce privește garanția, Forcamping în cartea de garanție într-o manieră inteligibilă, poate explica conținutul garanției furnizate indicând domeniul de aplicare, condițiile, perioada de valabilitate a acestuia și modul de exercitare a creanțelor care decurg din aceasta.  În cartea de garanție, Forcamping afirmă, de asemenea, că garanția nu afectează drepturile cumpărătorului de a cumpăra produsul. 


Garanție extinsă - această garanție trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu termenii de garanție ai producătorului și cu orice publicitate aferentă, caz în care cardul de garanție conține întotdeauna specificațiile menționate mai sus și este emis în conformitate cu termenii de mai sus.

II. Durata garanției

Perioada de garanție începe să decurgă în ziua primirii bunurilor.

La vânzarea bunurilor de consum, perioada de garanție legală este de 24 de luni, cu excepția cazului în care regulamentul special prevede o perioadă mai lungă. În cazul în care produsul a fost utilizat, Forcamping, nu este responsabil pentru defectele care corespund cantității de uzură sau uzurii cu care cumpărătorul a preluat produsul, iar drepturile care decurg din răspundere pentru defecte expiră în cazul în care nu a fost exercitat în termen de 12 luni de la data vânzării. Această perioadă este notată de Forcamping și în actul de vânzare destul de semnificativă și la oferta produselor și în confirmația comenzii. Pentru articolele vândute la un preț mai mic din cauza defectelor sau a incompletității, garanția nu se aplică defectelor pentru care prețul inferior a fost negociat.
 

III. Condiții de garanție

I. Se recomandă cumpărătorului să verifice imediat cu transportatorul starea pachetului (numărul de colete, integritatea benzii de lipit cu logo-ului companiei, deteriorarea cutiei) în conformitate cu nota de expediere însoțitoare. În cazul în care coletul este incomplet sau deteriorat, cumpărătorul are dreptul să refuze coletul, deoarece nu este în conformitate cu contractul de cumpărare. Dacă cumpărătorul a primit un pachet deteriorat de la transportator, este necesar să descrie daunele în protocolul de livrare al transportatorului.


II.Coletele incomplete sau deteriorate trebuie notificate imediat prin e-mail la următoarea adresă: comenzi@4camping.ro efectuați cu transportatorul protocol de daune, pe care îl trimiteți imediat către vânzător prin fax, e-mail sau prin poștă. Reclamația suplimentară de incompletitudine sau deteriorare a pachetului nu scutește cumpărătorul de dreptul de a reclama acest lucru, și oferă firmei FORCAMPING posibilitatea de a dovedi că nu există nici un conflict cu contractul de vânzare.


III. Garanția nu este valabilă pentru defectele rezultate din folosire incorectă. 

Garanția nu este valabilă pentru defecte cauzate (prin modul de folosire, în cazul în care, modul de folosire nu este activitate obișnuită dat totuși nu este interzisă în instrucțiunile de utilizare anexate):

  1. deteriorarea mecanică a bunurilor,
  2. folosirea mărfurilor în condiții care nu corespund temperaturii, în praf, în umiditate, efecte chimice și mecanice ale mediului, și aceste condiții sunt determinate direct de către vânzător sau producător,
  3. instalarea incorectă, manipularea sau neglijența de întreținere a bunurilor,
  4. mărfurile au fost deteriorate de sarcină excesivă sau utilizare contrar condițiilor stabilite în principiile generale de documentare sau
  5. efectuarea unei intervenții necalificate sau schimbarea parametrilor,
  6. bunurile care au fost modificate de către client (vopsire, îndoire etc.) și defectul este urmare a acestei modificări,
  7. bunurile au fost afectate de elemente naturale sau de forță majoră.

IV. Forcamping are dreptul de a refuza primirea mărfurilor reclamate în cazul în care mărfurile sau părțile produselor solicitate sunt contaminate sau murdare și nu îndeplinesc cerințele de bază de livrare a bunurilor în condiții de igienă pentru procedura de reclamație.
 

IV. Rezolvarea reclamației

În cazul în care Cumpărătorul este și Consumator, Forcamping, decide imediat, în cazuri complicate cel târziu în timp de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include și perioada de timp necesară pentru expertiza defectului, după tipul de produs. Reclamația, inclusiv înlăturarea defectului Forcamping, le rezolvă fără întârziere, nu mai târziu de 30 de zile de la data efectuării reclamației. Perioada de 30 de zile poate fi prelungită în urma unei decizii de comun acord cu consumatorul - o astfel de prelungire nu poate fi nedeterminată sau excesiv de lungă. La sfârșitul acestei perioade, se consideră că defectul a existat efectiv, iar consumatorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi fost un defect care nu poate fi remediat. Acest termen nu este valabil pentru Cumpărător-antreprenor; pentru acesta reclamația se decide în timp de 40 de zile de la data efectuării reclamației.

Forcamping emite pentru Cumpărător-consumator o confirmare scrisă unde este menționată data zilei în care a fost făcută reclamația, conținutul acesteia și modul care este cerut ca reclamația să fie tratată, confirmarea se trimite prin e-mail imediat după primirea reclamației; după care se trimite confirmare a modului de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației sau corecției și durata de timp, sau în cazul în care reclamația a fost respinsă, motivele pentru care nu a fost acceptată.

Cumpărătorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor (în special a costurilor poștale plătite de cumpărător la trimiterea bunurilor reclamate) suportate în legătură cu exercitarea drepturilor legitime de răspundere pentru defecte (vă recomandăm să solicitați rambursarea taxei cel târziu în termen de 30 de zile de la soluționarea reclamației - termenul legal nu este afectat) care sunt reale și eficiente. În cazul retragerii din contract din cauza defectului, consumatorul, are de asemenea dreptul la rambursarea cheltuielilor de retur.

După ce reclamația legitimă a fost procesată, perioada de garanție este prelungită cu durata reclamației. În cazul unei reclamații nelegitime, garanția nu este prelungită.  Dacă în perioada de garanție legală, reclamația a fost rezolvată prin schimbul produsului cu unul nou, perioada de garanție a clientului este prelungită doar cu perioada de timp în care produsul a fost în reclamație. Clientului îi va rămâne dovada de cumpărare originală cu data inițială de achiziție. Durata reclamației este luată în considerare din următoarea zi după ziua când a fost reclamația efectuată, până în ziua când reclamația a fost rezolvată, deci ziua când cumpărătorul este obligat să-și ridice produsul. Clientul este informat cu privire la rezolvarea reclamației pe adresa electronică (e-mail), indicată de către acesta la înregistrarea reclamației. 

După soluționarea reclamației Forcamping atenționează cumpărătorul prin telefon, SMS sau e-mail. 

În cazul în care clientul nu ridică coletul cu produsul reclamat, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de rezolvare a reclamației, se percepe o taxă de 5,71 RON/zi pentru depozitare. În cazul în care clientul nu solicită produsul în termen de 6 luni de la data la care era obligat să îl ridice, furnizorul are dreptul de a vinde produsul.

V. Materialul consumat

 Dreptul cumpărătorului de a reclama marfa în perioada de garanție legală nu este afectat. Cu toate acestea, cumpărătorul trebuie să ia în considerare cele de mai sus, deoarece garanția nu se aplică la uzura cauzată de utilizarea normală a obiectului și nu poate fi confundată cu durata de viață a produsului. Durata de viață a bunurilor este susceptibilă la uzură cauzată de utilizarea normală. Dacă utilizați bunurile  pentru o durată de viață mai lungă decât cea normală, este posibil ca defectul să fie rezultatul uzurii normale, însă nu este exclus faptul că aceasta este într-adevăr o eroare de garanție. Forcamping întotdeauna menționează la justificarea unei eventuale respingeri a reclamației, dacă a fost un defect cauzat de uzură normală.
 
Longevitatea obișnuită menționată mai sus este întotdeauna menționată de Forcamping la bunurile oferite, altfel nu este posibilă invocarea acestei longevități.

VI. Unde puteți reclama?

În cazul în care nu sunteți de acord cu soluționarea reclamației, Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/en, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum.  Platforma online de soluționare a litigiilor, aflată la adresa web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO, poate fi utilizată pentru a rezolva litigiile dintre vânzător și cumpărător în cadrul contractului de vânzare-cumpărare. 

 

VII. Dispoziții finale

Această procedură de reclamație este în vigoare de la 1.4.2021 și invalidează Regulile anterioare de reclamație.
Această procedură este disponibilă la sediul central Forcamping sau ca document pe www.4camping.ro.