Treci la categoria produselor Treceți la coș Treceți la navigare

Nu mă interesează reducerile și promoțiile, vreau să ascund bara.

Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, care se bazează pe consimțământul persoanelor vizate în scopul de a trimite comunicări comerciale și pentru alte activități de marketing direct comerciant on-line.

 

1. IDENTITATEA ȘI CONTACTUL ADMINISTRATORULUI

1.1. Administratorul datelor dvs. personale este societatea comercială ForCamping s.r.o, cu sediul la adresa Podedvorská 1470, Praga 9, nr. de identificare: 24295825, înregistrată în Registrul Comerțului C 194007, deținut de Tribunalul Municipal din Praga (în continuare administratorul).

1.2. Detalii de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa Sokolovská 250, 190 00 Praga 9, adresa poștii electronice comenzi@forcamping.ro, telefon +420 773 688 5­38 .

1.3. Administratorul nu a numit un responsabil pentru protecția datelor.

2. MOTIV LEGAL PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1 2.1. Motivul legal al prelucrării datelor dvs. personale este consimțământul acordat acestui administrator în conformitate cu art.6 alin.1 litera a) Regulament al Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) (în continuare "regulamentul").

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. personale este de a trimite mesaje comerciale și pentru alte activități de marketing efectuate de administrator, cu privire la persoana dvs.

3.2. Administratorul nu va lua decizii individuale în mod automat în conformitate cu art.22 din regulament.

4. TIMPUL DEPIOZITĂRII A DATELOR PERSONALE

4.1. Perioada pentru care datele dvs. personale vor fi stocate de administrator este de 10 ani, sau până vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest scop de prelucrare).

5. ALȚI RECIPIENȚI AI DATELOR PERSONALE

5.1. Alți recipienți ale datelor dvs. personale vor fi persoanele care furnizează servicii de marketing pentru administrator.

5.2. Administratorul nu intenționează să transmită datele dvs. personale unei țări terțe (unei țări care nu este UE) sau unei organizații internaționale.

6. DREPTUL DEȚINĂTORULUI DE DATE

6.1. În condițiile prevăzute în regulament au dreptul de a solicita acces de la administrator la datele personale, dreptul de a corecta sau șterge datele personale sau limitărea prelucrării acestora, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor personale.

6.2. Aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale date administratorului. Cu toate acestea, acest lucru nu afectează legalitatea procesării informațiilor personale înainte de retragerea consimțământului. Acordul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocată prin adresa de e-mail comenzi@forcamping.ro.

6.3. Dacă credeți că prelucrarea datelor dvs. personale a fost încălcată sau regulamentul este încălcat, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de supraveghere.

6.4. Nu aveți obligația de a furniza informații cu caracter personal. Furnizarea informațiilor dvs. personale nu este o cerință legală sau contractuală și nu este o cerință care este necesară pentru a încheia un contract. 

Aveți în orice moment dreptul de a opune prelucrării datelor dvs. personale în scopul comercializării directe, inclusiv profilarea, dacă profilul se referă la acest marketing direct.